प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय

बुटवल, रूपन्देही

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।१७

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।७

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।६

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।५

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।०१

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०५।३१

पर्यटन ग्रामिण तथा शहरि बिकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५

सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. ५

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही