प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय

बुटवल, रूपन्देही

सम्पर्क ठेगाना

  • +977-071-437311
  • wss.rupandehi@gmail.com
  • योगीकुटी, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही