लुम्बिनी प्रदेश सरकार

खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

डिप टियुवेल परीक्षण

तिलोत्तमा नगरपालिक वडा नं. ११ भुपु सैनिक स्थित खानेपानी आयोजना परीक्षण

Drinking-water distribution systems | Veolia

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही