लुम्बिनी प्रदेश सरकार

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

डिप टियुवेल परीक्षण

तिलोत्तमा नगरपालिक वडा नं. ११ भुपु सैनिक स्थित खानेपानी आयोजना परीक्षण

मुख्य पृष्ठ

कार्यालय परिसरमा कर्मचारीहरु कार्यालय प्रमुखलाइ स्वागत गर्दै

नागरिक वडापत्र

यस डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा गतिविधिहरु

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही