लुम्बिनी प्रदेश सरकार

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।१४

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही