लुम्बिनी प्रदेश सरकार

खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।०१

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही