लुम्बिनी प्रदेश सरकार

वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

मुख्य पृष्ठ

कार्यालय परिसरमा कर्मचारीहरु कार्यालय प्रमुखलाइ स्वागत गर्दै

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही