प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय

बुटवल, रूपन्देही

सुचना अधिकारी/गुनासो सुन्ने अधिकारी


बिधान अर्याल
सूचना अधिकारी

सम्पर्क नम्बरः ९८५७०८९००७
इमेल ठेगानाः aryalvidhan@gmail.com

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही