प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय

बुटवल, रूपन्देही

पर्यटन ग्रामिण तथा शहरि बिकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही