लुम्बिनी प्रदेश सरकार

खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

डिभिजन प्रमुख

राज कुमार चौधरी
डिभिजन प्रमुख

सम्पर्क नम्बरः ९८५७०८७३११
कार्यालय सम्पर्क नंः ०७१-४३७३११

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही